-
Hidrolik Güç Üniteleri

Hidrolik Güç Üniteleri

Ürün Detayı:
Hidrolik  Güç Merkezi;hidrolik sistemlerde sistemin ihtiyacı olan hidrolik enerjiyi temin eden birimidir.Hidrolik Güç ünitesi üzerinde kullanılan emiş filtresi,dönüş filtresi,dağıtım blokları,emniyet valfi,hidrolik yağ soğutucusu ve diğer ekipmanlar ;ünitenin çalışma şartları,hidrolik pompa debisi,eletrik motorunun gücü, hidrolik yağ tankı boyutu ve hidrolik sistemin çalışma hızı dikkate alınarak tasarlanıp imalatı yapılmaktadır.

HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI
Yağ tankı:
Yağ tankı sistemde kullanılan akışkanı depolayan bölümdür.Hidrolik akışkan,tank üzerinden pompayla sisteme iletilmekte ve devre elemanları tarafından kullanılmaktadır.
Tank Hacmi:5-10-20-40-60-80-100-120-150-200-250-300....1.000 litre
Motor:Hidrolik pompaya hareket veren ünite elemanıdır.Endüstriyel hidrolik sistemlerde çoğunlukla elektrik motoru kullanırken,mobil sistemlerde içten yanmalı motor kullanılmaktadır.
Elektrik Motor Gücü:Nmax.=0,25 Kw-110 Kw-1500 Devir/Dakika(monofaze ve trifaze 12 V DC.,24  V DC.motor)
Hidrolik Pompa:Tanktaki akışkanı sisteme gönderen ünite elemanıdır ve birçok çeşidi bulunmaktadır.
Dişli Pompa Çalışma Basınçları                   ;Pn=160-250 Bar
Paletli Pompa Çalışma Basınçları                ;Pn=150-200 Bar
Eksenel Pistonlu Pompa Çalışma Basınçları ;Pn=350 Bar
Radyal Pistonlu pompa çalışma basınçları   ;Pn=700 Bar

Valfler:Hidrolik valfler,akışkanın kontolünü sağlayan,başka bir deyişle  akışkanın hızını,basıncını,akış yönünü,debisini ayarlayan devre elemanıdır.
Denetim Valfleri Çalışma Voltajları:12V DC.(İş makineleri uygulamalarında ) 24 V DC.veya AC.(İş güvenliği ve işçi sağşığı için 24V DC.kullanılmalıdır.)110V. 220V AC ve oransal valfler kullanılmaktadır.
Hidrolik Blok:Çeşitli valflerin konumlandırıldığı bir elemandır.İçinde akışkanın geçişi için geçiş portları bulunan her sistem için özel olarak tasarlanır.Beyin görevi görmektedir.Genelllikle tankın üzerinde bulunmaktadır.Hidrolik sistemin büyüklüğüne göre makine üzerinede monte edilir.
Filtreler:Emiş,geri dönüş ve basınç olmak üzere amaçlarına göre kullanılmaktadır.Emiş filtresi;tanktan sisteme gönderilen hidrolik akışkanın temizlenmesi,dönüş filtresi;sistemden tanka dönen yağın temizlenmesi,basınç filtresi;hassas sistemlerde (oransal servo)kullanılan ünite ve hidrolik sistem elemanıdır.Sistemin temiz  kalması için gereken en önemli elemandır.
Silindirler,Hidromotorlar:Silindirler doğrusal hareket üreterek itme ve çekme hareketini yapan elemandır.Hidrolik üniteden gelen güç ile belirli basınçta baskı veya çekme yapar.Hidromotorlarda hidrolik güç ile dönme hareketi yaparak güç aktarımı sağlar.
Isıtıcı ve Soğutucular:Normal şartlarda hidrolik yağın 35²C-50² C'de çalışması istenir.Hidrolik sistemin çalıştığı yere göre ısıtıcı veya soğutucu kullanılması gerekebilir.Aşırı sıcak bir ortamda hidrolik akışkanın soğutulması için güç ünitesine soğutucu monte edilecektir.Aynı şekilde aşırı soğuk yerlerde ise ısıtıcı kullanılmaktadır.
Akışkan Seviye Göstergesi,Seviye şalterleri:Tanktaki sıvı miktarını gösteren elemandır.
Tank Kapağı,Hava ve Yağ Dolum Kapağı:Hidrolik yağın dolumunda ve sistem çalışırken hava sirkülasyonunun sağlanması için kullanılır.
Hidrolik Güç Ünitesinin Kullanım Alanları:Hidrolik sistemin kullanıldığı her alanda kullanılır.Gemi imalat sanayi,otomotiv sanayi,otomotiv yan sanayi,ambalaj sanayi,kimya sanayi,metal işleme sanayi,dayanıklı tüketim malzemeleri yedek parça üretimi yapan yan sanayi firmalarında kullanılmaktadır.