-
Betopan Sandvic Panel Üretim Hattı

Betopan Sandvic Panel Üretim Hattı

                                         Genel Tanıtım ve Teknik Özellikleri
B.S.P Üretim Hattının herhangi bir muadili yoktur. Bu hattın patenti HİDELSAN firmasına ait olmakla birlikte, B.S.P. Üretim Hattı, proje ve imalat aşamalarında TUBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenmiştir.
Ülkemizde hali hazırda B.S.P üretimi, insan gücü(el yordamı) kullanılarak yapılmaktadır. İmalatı yapılan B.S.P Üretim Hattının, en önemli özelliği, B.S.P üretimini sürekli ve otomatik olarak gerçekleştirebilecek yapıya sahip bir makine olmasıdır. Bu üretim sisteminde iş gücü, mevcut sistemlere göre %75 oranında azalma göstermektedir.
B.S.P Üretim Hattı imalatı ile önceden oluşmakta olan insan kaynaklı üretim hataları,standart dışı kalitesiz malzeme üretimi, fire miktarı ve yüksek maliyet giderleri minimum değerlere indirgenmiştir.
Geliştirilmiş olan bu sistem, üretimde kullanılan hammaddelerin sisteme yüklenmesinden inşaatlardaki kullanım yerlerine uygun boyutlandırılmasına kadar bütün işlemler “Kumanda Panosu” üzerinde bulunan dijital dokunmatik ekran ve PLC Kumanda sistemiyle otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
B.S.P Üretim Hattında bulunan PLC kontrollü kumanda sistemleri sayesinde esnek üretim gerçekleştirilmektedir. Dokunmatik ekran kullanılmasıyla üretilecek sandviç panellerin boyut ölçüleri üretim programına önceden girilerek, makine kendi üretim ayarlarını yapabilmekte insan kaynaklı hataların önüne geçebilmektedir. Kullanım amaçlarına uygun; farklı kalınlık ve uzunluklarda, değişik boyutlarda sandviç paneller üretilmektedir.Bu sayede B.S.P Üretim Hattından çıkan B.S.P. istenen kalite ve standart ölçülerde, standardize edilmiş olup doğrudan sevkiyata hazır hale getirilmektedir.
 İmalatını gerçekleştirdiğimiz B.S.P Üretim Hattı ile B.S.P paneller otomatik olarak imal edilmektedir. Sandviç panel üretim hızı artmakta, üretim kapasitesi mevcut üretim kapasitesine göre %90 oranında artmaktadır. B.S.P Üretim Hattında kontini ve uzun süreli üretim gerçekleştirilmektedir.
Eski üretim sisteminde üretilen B.S.P panelin kuruması için 24 saat beklenmesi gerekiyordu.Yeni B.S.P Üretim Hattı üzerinde bulunan "Kurutma Sistemi" sayesinde, üretilen ürün bekletilmeden kısa sürede kurutulmaktadır.
Günümüzde B.S.P. üretimi ,”İnsan emek gücü” kullanılarak elle taşınan B.S.P malzemesinin (betopan, strafor ve betopan) ara yüzeylerinin her birine elle (fırça kullanılarak) yapışkan bağlayıcı sürülerek ve üst üste konularak imal edilmektedir.  Bu üretim sisteminde her üründe farklı miktarda bağlayıcı sürüldüğü ve üretim için ortalama 4 (dört) kişi çalıştırılması zorunluluğu saptanmıştır.
İmalatını yaptığımız geliştirdiğimiz B.S.P Üretim Hattı üzerindeki “Otomatik Yapıştırma Sistemi” ile her ürünün yüzeyine aynı oranda bağlayıcı püskürterek(Pülverize şekilde) yapıştırma işlemi gerçekleşmektedir. Yeni B.S.P Üretim Hattı tam otomatik olarak üretim yapmaktadır. Tüm Hattı çalıştırmak için 1(bir) kişi yeterli olmaktadır.
B.S.P. Üretim Hattının giriş platformlarında istiflenmiş halde bulunan “betopan-strafor-betopan" sırasıyla otomatik olarak(vakumlu robotlar yardımıyla) alınıp montaj hattına yerleştirilmekte ve ara yüzeylerin her birine sırasıyla (önceden miktarı ayarlanmış)bağlayıcı püskürtülmekte, üst üste konularak yapıştırma ve montaj işlemi bitirilmektedir. Montajı biten konveyörle (aktarma sistemiyle) ikinci istasyona aktarılmaktadır, panel burada bulunan baskı presi ve kurutma ünitesinde kurutulmaktadır. Kurutma işlemi biten paneller üzerinde;
a- Kesim işlemi yoksa düz paneller kesme hattına uğramadan ”Çıkış ve İstifleme Ünitesi ”ne gitmektedir.
b- Kesim işlemi(pencere, vasistas gibi kısımların kesimi)bulunuyor ise panellere, hat üzerinde bulunan ”Boyutlandırma ve Kesme Ünitesi “ne aktarılarak boyutlandırma ve kesme işlemi gerçekleştirilmektedir.
  Mevcut B.S.P üretimi yapan firmaların zaman kaybı, yüksek fire miktarı gibi olumsuzluklarla karşılaşmasının ana nedeni; insan emek gücü ile yapılan panel üzerindeki kesme işlemidir. Kesilen malzeme betopan olduğundan kesme işlemi sırasında çalışma bölgesine ciddi miktarda oluşan toz çevre kirliliğine neden olmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından tehlike arz etmektedir.
     B.S.P Üretim Hattında kesme işlemi hat üzerindeki kesme ünitesinde otomatik olarak yapılmakta ve işlem sırasında oluşabilecek yoğun toz, kesme ünitesinde bulunan ”Vakumlu Toz Emme ve Filtre Sistemi” ile ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Steril çalışma ortamı sağlayarak; işçi sağlığı ve iş güvenliğini koruyan, çevre kirliliğini önleyen, çevre dostu bir makine olmaktadır. 
    Mevcut üretim hattında betopan ve straforların yükleme ve imalat bölgelerine taşınması sırasında görülen kırılma ve deformasyonlar yeni üretim hattımızdaki ”Vakumlu Taşıma Robot Sistemi” ile görülmemektedir.
 B.S.P. Üretim Hattının kullanılmasındaki diğer bir amaç ise; üretim stok maliyetini minimuma indirgemektir. Mevcut B.S.P Üretim sistemlerinde, yapıştırma sonrası paneller arasında bulunan yapışkan maddenin kuruması için ortalama 24 saat bekletilmesi gerekmektedir. Bu durum, üretici ve kullanıcı firmalara, panelleri stokta tutma, geniş stok alanı bulundurma gibi maliyeti ekstra artıran zorunluluklar getirmektedir. B.S.P. Üretim Hattı ile betopan paneller, imalat esnasında hat üzerinde bulunan kurutma ve presleme sistemi sayesinde banttan çıktığı anda kullanıma ve sevkiyata hazır hale gelmektedir.
B.S.P Üretim Hattı; gelişen ve kendi teknolojisini oluşturan; inşaat sektörü içinde ayrı bir yapı teknolojisi haline gelen “Prefabrik Yapı Üretiminde (ofis büroları, villa, fabrika binaları, depolar, çiftlik binaları, bekçi kulübeleri vb.) kullanılan yalıtımlı panel duvar malzemelerini otomatik olarak üretmek amacıyla araştırma ve geliştirmeler sonucunda ortaya çıkmış yeni bir üretim tesisidir.
 
Teknik Özellikleri:

Makine Boyutları:   Uzunluk:1600 mm.(16mt.),Genişlik:6000 mm(6mt.),Yükseklik:4000 mm.(4mt)
Toplam Motor Gücü:   40 KW  380 Volt AC -Trifaze
Üretim Ebatları:        1250X2500 mm. / 1250X2800 mm. / 1250X3000 mm.
Üretim Miktarı: 250-300 Adet/8 Saat  - 24 Saat  "Sürekli çalışabilme özelliği mevcuttur."

Betopan Sandviç Panel Üretim Hattı Üniteleri 
1- Besleme ve Yükleme Ünitesi ,
2-Panel Yapıştırma, Birleştirme ve Püskürtme Ünitesi ,
3-Sıcak Hava Üflemeli Kurutma Fırını ve Baskı Presi ,
4-Kesme ve Boyutlama Ünitesi ,
5-Konveyör ve Aktarma Ünitesi ,
6-İstif Robotu ,
7-Elektrik Panosu ve Otomatik Kumanda Ünitesi .

   Betopan Sandviç Panel Üretim Hattının Yenilikçi Yönü ve Avantajları
*İşçi maliyeti azdır.
*İşçi hata payı yoktur.(Birleştirme işlemi ve kesme işlemi hat üzerindeki üniteler tarafından yapıldığından, üretim insan insiyatifine bağlı değildir.)
İşçi sağlığı ve iş güvenliği sağlanmıştır.(İşçi sağlığı ve iş güvenliği öncellikli tutularak; yapıştırma ve kesme işlemleri hat üzerindeki üniteler tarafından yapılmaktadır.)
*Çevre kirliliği minimum değerlere indirgenmektedir.(Üretim hattı üzerinde yapıştırma yapıldığından ve kesme ünitesinde fan emişli filtreli özel depolama sistemi bulunduğundan çevre dostu bir makinedir.)
*Üretim seri ve sürekli olarak gerçekleşmektedir.
*Atıl zaman minimuma indirgenmiştir.(Hat üzerindeki ünitelerin birbirleriyle eş zamanlı ve bağımsız çalışmasından dolayı bekleme ve duraklamalar olmadığından zaman kaybı minimumdur.)
*Üretim miktarı fazladır.(Hat üzerindeki üretimin otomatik olarak gerçekleşmesi ve kurutma ünitesinin olması, hemen kuruyabilen bağlayıcı tutkal kullanılması sonucu, 8 saatlik üretim mesaisinde 250-300 adet kullanılabilir panel üretimi mümkündür.)
*Ürün kalitesi yüksektir.(Panellerin yüzeyine bağlayıcı madde, üretici firmanın belirlemiş olduğu yapıştırma miktarı uygun özelliklerde ve homojen pülverize şekilde püskürtme nodullarıyla püskürtüleceğinden ürünün yapıştırma kalitesi yükselecektir, dolayısı  ile ürün kalitesi de artmaktadır.)
*Üretiminde fire miktarı minimumdur.(Taşıma, yapıştırma ve kesim işlemleri insan insiyatifine bağlı olmadığından mamül ve yarı mamül de oluşabilecek fire ve deformasyon olasılığı minimumdur.)
*Genel üretim maliyeti düşüktür.(İşlemlerin tamamı hat üzerinde otomatik gerçekleştirildiğinden zaman kaybı bulunmamaktadır. Fire miktarının minimum olmasından, genel üretim maliyetleri düşüktür.)
*Garanti süresi uzundur.(İstenilen kalitede betopan sandviç paneller üretileceğinden garanti süresi uzamakta ve müşteri memnuniyeti maksimum düzeyde sağlanmaktadır.)
*Garanti kapsamında geri dönen ürün miktarı minimumdur.(Üretim kalitesi artmakta, geri dönen ürün miktarı minimuma indirgemektedir.) 

Sandviç Panel Üretimindeki Yasal Zorunluklar ve Standartlar Nelerdir?
Projemiz kapsamında seri üretimini gerçekleştireceğimiz Tam Otomatik Betopan Panel Sandviç Üretim Hattı, henüz dünya üzerinde üretilmeyen bir sistem olduğu için bu sisteme yönelik herhangi bir yasal zorunluluk ya da standart bulunmamaktadır. Ancak üretim hattımız kullanılarak üretilecek olan betopan sandviç panellerin uyması gereken bazı standartlar vardır.
DIN 4102 B1 Yanmaya Karşı Direnç,
TSE 643-2 Üretim Standardı,
TSE 825 Isı Yalıtım Standardı,
TSE EN 6345-2 Eğilme Dayanım Standardı,
TSE EN 789 Basınç Dayanım Standardı,
TSE EB 634-1 Rutubet Standardı,
TSE EN 335-3 Ahşap Zararlıları Standardı,
TSE EN 12664 Isı İletkenliği Standardı,
DIN EN 13501-1 Yangına Dayanıklılık Standardı,
TSE EN 13986 Ses Yutma Standardıdır.